קורסי אשיאצו
אוקטובר 20, 2022
אמירים
קורס עיסוי אורטופדי
נובמבר 8, 2022
אמירים / חיפה
סדנת הרבל בול
נובמבר 3, 2022
אמירים
סדנת עיסוי נשים הרות
יוני 16, 2022
אמירים
קורס עיסוי רפואי
נובמבר 7, 2022
אמירים
קורס טייפינג קינזיולוגי
יולי 3, 2022
חיפה / תל אביב
סדנת כוסות רוח
יולי 13, 2022
אמירים
קורס עיסוי שבדי
נובמבר 6, 2022
אמירים