שרירי הגב
שם תחל אחז פעולה
trapezius מהחלק הפוסטריורי של הגולגולת ומה – spine  של חוליות c1-t12 1. לשליש הלטראלי של ה –clavicle  
2. acrominon process
3. spine of scapula
1. הסיבים העליונים מרימים את עצם השכם.
2. הסיבים האמצעיים מקרבים את עצם השכם לעמוד השדרה.
3. הסיבים התחתונים מורידים את עצם השכם למטה.
Latissimus dorsi מהחלק הפוסטריורי של ה – iliac crest  
ומה – spine   של חוליות l7-t12  ומשלוש ארבע הצלעות התחתונות.
לחלק הסופריורי אנטריורי שלhumerus מניע את מפרק הכתף, השריר מבצע אקסטנציה, אבדוקציה ורוטציה מדיאלית של הכתף.
rhomboids מה – spine של החוליות c7-t5 לגבול המדיאלי של ה-scapula קירוב השכמות לעמוד השדרה
Lavetor scapula מה – transverse process של c1-c4 לגבול הסופריורי מדיאלי של עצם השכם. שריר זה מרים ומושך מדיאלית את עצם השכם.
Quadratus lumbarum מהחלק הפוסטריורי של ה – iiliac crest ומה – transverse processשל  l1-l5 לגבול התחתון של צלע 12 כיפוף עמוד השדרה הצידה תנועה הנקראתlateral flexion
שרירי החזה והבטן
שם תחל אחז פעולה
Pectoralis major משני השלישים המדיאליים של ה –clavicle ומעצם ה – sternum. לחלק האנטריורי סופריורי של ה – humerus. אדוקציה, אקסטנציה ורוטציה מדיאלית של הכתף.
Pectoralis minor נמצא מתחת לקודמו , מהחלק האנטריורי של צלעות 3,4,5 Coracoid process of scapula משיכת ה – scapulaלמטה וקדימה.
Serratus anterior משמונה הצלעות העליונות. השריר עובר בין ה –scapula לבין הצלעות ומתחבר לגבול המדיאלי של ה – scapula. משיכת ה – scapulaקדימה ובעקבות כך הזזת הכתף קדימה.
Rectus abdominis מה – pubic crest ל – xiphoid ולסחוסים הצלעיים של צלעות 5,6,7 פלקסיה של עמוד השדרה.
External oblique מהחלק האינפריורי של 8 צלעות תחתונות לחלק האינפריורי של ה –iliac crest ו משלוש הצלעות התחתונות.  
Internal oblique משני השלישים האינטריורים של ה –iliac crest ומשלוש הצלעות התחתונות. Public crest, linea alba(לינאה אלבה- היא רקמת חיבור במרכז הגוף המחברת את שני שרירי הרקטום אבדומיניס)  
Transversus abdomoni משני השלישים האנטריורים של ה –iliac crest ומהסחוסים הצלעיים של צלעות 5-10  Linea alba,pubis shymphysis שריר זה יחד עם 2 קודמיו יוצרים את הדופן השרירי של הבטן, לחץ תוך בטני.
 

 

מפרק כתף
שם תחל אחז פעולה
deltoid מהשליש הלטרלי של ה- clavicle ,acromion process, spine of scapula Deltoid tuberosityלעצם humerus אבדוקציה של הכתף
Super spinatus מאיזור מעל ה- spine of scapula לחלק הסופריורי של ה-greater tubercle שלhumerus אבדוקציה של הכתף
Infraspinatus מהמשטח הפוסטריורי של ה-scapula מתחת ל- spine of scapula Greater tubercle External rotationשל הכתף
Teres major מהגבול האינפריורי לטרלי של ה-scapula לחלק הסופריורי אנטריורי של ה-humerus אדוקציה ו- internal rotation של הכתף
Teres minor מהגבול המדיאלי של ה- scapula Greater tubercle External rotationשל הכתף
sabscapularis מהמשטח האנטריורי של ה-scapula Lesser tubercle Internal rotation של הכתף
שרירי הזרוע
שם תחל אחז פעולה
Biceps brachi דו ראשי:
Long head – יוצא מעל ה-glenoid fossa  של הסקפולה.
Short head – יוצא מה- coracoid process של הסקפולה
Radial tuberosity פלקסיה וסופינציה של המרפק
Brachialis מהחצי התחתון של המשטח האנטריורי של ה- humerus לבליטה של עצם הulna-הנקראת coracoid process פלקסיה של המרפק
Triceps תלת ראשי:
Long head – יוצא מתחת –glenoid fossa של הסקפולה.
Lateral head – של humerus
Medial head – פוסטריורי שלhumerus.
מתאחדים ביחד לגוף המתחבר ל- olecranon process של ulna אקסטנציה של המרפק
 

 

שרירי האמה
שם תחל אחז פעולה
brachioradialis Humerus Radial styloid processשל humerus פלקסיה של המרפק
Pronator teres מה- medial epicondyle שלhumerus radius פרונציה
Flexor carpi radialis מה- medial epicondyle שלhumerus לבסיס metacarpal 2+3 פלקסיה ואבדוקציה של כף היד
Palmaris longus מה- medial epicondyle שלhumerus לרקמת החיבור העוטפת את כף היד פלקסיה של כף היד
Flexor carpi ulnaris מה- medial epicondyle שלhumerus לבסיס metacarpalחמישית פלקסיה ואבדוקציה של כף היד.
Flexor digitorum superfisialis מה- medial epicondyle שלhumerus
ושל ה- radius
Middle phalanx של אצבעות 2-5 ללא האגודל פלקסיה של כף היד והאצבעות.
Flexor digitorum profundus ulna עוברים דרך Flexor digitorum superfisialis
ומתחברים לבסיס ה- distal pphalanx של אצבעות 2-5 ללא האגודל
פלקסיה של כף היד והאצבעות.
 
Extensor carpi radialis Lateral epicondyle של ה- humerus לבסיס metacarpal 2-3 אקסטניציה ואבדוקציה של כף היד
Extensor digitorum Lateral epicondyle של ה- humerus גוף השריר מתפצל ל4 גידים המתחברים לרקמת החיבור העוטפת את האצבעות. אקסטנציה של כף היד והאצבעות.
Extensor carpi ulnaris Lateral epicondyle של ה- humerus לבסיס ה- metacarpalהחמישית. אקסטנציה ואדוקציה של כף היד.
 

 

שרירים באמה המניעים את האגודל
שם תחל אחז פעולה
Flexor pollicis longus radius לבסיס ה- distal phalanxשל האגודל פלקסיה של האגודל
Extensor pollicis longus ulna לבסיס ה- distal phalanxשל האגודל אקסטנסיה של האגודל
Extensor pollicis brevis radius לבסיס ה- proximal phalanx של האגודל אקסטנציה של האגודל
Abductor pollicis longus מהמשטח הפוסטריורי של ה- radius & ulna לבסיס ה- metacarpal ה- 1. אבדוקציה של האגודל
שרירי כף היד המניעים את האגודל
Abductor pollicis brevis מעצמות כף היד לצד הלטרלי של בסיס ה-proximal phalanx של האגודל Abduction & opposition של האגודל
Aductor pollicis מעצמות שורש כף היד ומבסיסי metacarpal bones2-3 Proximal phalanx של האגודל אדוקציה
שרירי האגן
Gluteus maximus Iilium,sacrum,coccyx Femur, iiliotibial treac אקסטנציה ורוטציה לטראלית של הירך
Gluteus medius מהמשטח החיצוני של ה-iilium Greater trochanter של ה- femur אבדוקציה של הירך
psoas Transvers process של חוליות T12-L5 Lesser trochanter of femur פלקסיה של הברך
Iiliacus מהמשטח הפנימי של ה-iilium גיד שריר זה מתאחד עם גיד ה-psoas פלקסיה של הירך
 

 

שרירי הירך
שם תחל אחז פעולה
quadriceps ארבעה ראשים: שלושה יוצאים מהפימור ואחד מהאגן ארבעת הראשים מתחברים לעצם ה- patella 3 ראשונים מבצעים אקסטציה של הברך. הרביעי מבצע פלקסיה למפרק המרפק
1. vastus medialis מהמשטח המדיאלי של הפימור
2. vastus lateralis מהמשטח הלטרלי של הפימור
3. vastus untermedius מהמשטח האנטריורי של הפימור
4. rectus femoris מהחלק האנטריורי של ה-iiliun
sartorius Anterior superior iiliac spine tibia פלקסיה, אבדוקציה ורוטציה לטרלית של הירך
Adductor magnus Pubis & ischial tuberosity Linea asfera of femur אדוקציה של הירך ורוטציה חיצונית
greacilis Pubis & ischium tibia אדוקציה של הירך
Biceps femoris Ischial tuberosity & linea asfera of femur fibula אקסטנציה של הירך ופלקסיה של הברך
semitendinosus Ischial tuberosity tibia אקסטנציה של הירך ופלקסיה של הברך
Semimembranosus Ischial tuberosity tibia אקסטנציה של הירך ופלקסיה של הברך
Tensor fascia lata Iiliac crest Iliotibial tract אבדוקציה של הירך
 

 
 

השירי שוק
שם אחז תחל פעולה
Tibialis anterior tibia לבסיס המטטרסל הראשונה דורסיפלקסיה ואינברסיה של כף הרגל
Extensor digitorum longus Fibula לרקמת החיבור של אצבעות כף הרגל אקסטנציה של אצבעות הרגל ודורסיפלקציה של כף הרגל
Extensor hallusis longus Fibula לבסיס ה- phalanxהדיסטלי של הבוהן אקסטנציה של הבוהן ודורסיפלקציה של כף הרגל
Peroneus longus fibula מטטרסל 1 פלנטרפלקסיה ואינברסיה של כף הרגל
Peroneus brevis fibula מטטרסל 5 פלנטרפלקסיה ואינברסיה של כף הרגל
gastronemius femor calcaneus Plantar flexion
soleus Tibia, fibula calcaneus Plantar flexion
Flexor digitorum longus tibia בסיס הפלנגס הדיסטלי של אצבעות 2-5 Plantar flexion , inversion
Flexor hallucis longus Fibula בסיס הפלנגס הדיסטלי  של הבוהן פלקסיה של הבוהן, planter flexion של כף הרגל