lympha8787

ניקוז לימפטי ידני להפחתת לחץ תוך גולגולתי

ניקוז לימפאטי ידני להפחתת לחץ תוך גולגולתי
מחקרים של השנים האחרונות מראים שעל אף היות תאי הנוירונים של המוח מוקפים בתאי גלייה, מתקיים ניקוז לימפאטי מן הרקמה הבין תאית אשר במוח.
מרבית נוזלי המוח (ובראשם CSF)
בשכבת המדיה של כלי הדם במוח קיימים חללים על שם WRCHOW-ROBINS אליהם מתנקזים הנוזלים הנקווים ברקמה הבין תאית של המוח. במצבים של עליית לחץ חללים אלה מתנקזים אל כלי לימפה היוצאים מתוך חלל הגולגולת דרך שרוול העצב הקרניאלי הראשון (OLFACTORY), דרך הcribriform plate של הצם האתמואידית.
בשנת 2015 נמצאו לראשונה כלי לימפה בתוך קרומי המוח. ( Louveau at al 2015). המחקר בוצע ביחידת טיפול נמרץ נוירולוגי בקרב פגועי ראש אקוטיים.
מעט מאוד מחקרים קליניים בוצעו בבני אדם במצבים של עליית לחץ תוך גולגולתי. מחקר פורץ דרך של LOEDEMANN ושותפיו משנת 2014 מצא שיש ביכולת הניקוז הלימפאטי הידני להפחית לחץ תוך גולגולתי.
תפקיד מערכת כלי הלימפה הוא פינוי חלבונים ונוזלים מן הרקמה הבין תאית. מוטוריות מערכת כלי הלימפה מושגת מפעולת שרירים ספיראליים בדפנות כלי הלימפה המצויים בעומק שכבת הפציה התת עורית. גרוי שרירים אלה לפעילות מוגברת מביא להגברה בזרימת מערכת הלימפה של העור ולהפחתה בנפיחות. בתוך המוח, קיימים כנראה רק כלים פרילימפטיים המתנקזים בסופו של דבר לכלי לימפה חיצוניים.
טכניקת הניקוז הלימפאטי הידני (דר. פודר 1936), מהווה ‘סטנדרט של זהב’ בפיזיותרפיה להשגת מטרה טיפולית זו.