תקנון ומדיניות ביטולים והחזרים

תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.

קורסים ופעילויות מקוונות

ביטול לימודים:
1. בהתאם לחוק הגנת הצרכן תשע”א, 2010, באם בקשת הביטול תתקבל בתוך 14 יום מיום ההרשמה, ובלבד שהביטול ייעשה לפני תחילת הצפייה הקורס, יחוייב המבטל ב-5% משכר הלימוד המלא בקורס.
2. במקרה של ביטול לימודים מכל סיבה שהיא בצפייה של עד 50% מהתוכן יוחזרו 70% משכה”ל.
3. במקרה של ביטול לימודים מכל סיבה שהיא בצפייה של מעל מ 50% מהתוכן לא יוחזר שכה”ל.
*במקרה של ביטול לימודים לאחר 14 יום ממועד רכישת הקורס – לא יוחזר שכר הלימוד, גם אם התלמיד לא צפה בקורס בפועל. מועד ביטול הלימודים הוא המועד בו התקבלה על כך ההודעה בכתב.

קורסים וסדנאות פרונטלים


הפסקת לימודים:

בית הספר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את לימודיו של סטודנט מכל סיבה שהיא.

החזר שכר הלימוד:
1. דמי רישום: החזר בגין דמי רישום יתאפשר תוך 14 יום בלבד ממועד התשלום ובכל מקרה רק עד שבוע לפני מועד הפעילות. לאחר פרק זמן זה, ובשלושת הימים לקראת הפעילות לא יינתן החזר מכל סיבה שהיא.
2. הפסקת לימודים/חידוש לימודים: החזר התשלום בסעיפים שלהלן מתייחס לשכר הלימוד.
3. הפסקת לימודים: סטודנט שמסיבה כלשהי מעוניין להפסיק את לימודיו בביה”ס, יפנה בכתב ויודיע על כוונתו. ההודעה תימסר ע”י הסטודנט במייל.

ביטול לימודים:
*בסדנאות ניתן לבטל עד שבוע לפני פתיחת הסדנא.
1. בהתאם לחוק הגנת הצרכן תשע”א, 2010, באם בקשת הביטול תתקבל בתוך 14 יום מיום ההרשמה, ובלבד שהביטול ייעשה עד 7 ימי עסקים מתחילת הקורס, יחוייב המבטל ב-5% משכר הלימוד המלא בקורס.
2. במקרה של ביטול לימודים לאחר 14 יום ועד לחודש לפני תחילת הלימודים- יוחזר שכה”ל, באם שולם, בניכוי של 10%. במקרה של ביטול בתקופה של חודש לפני תחילת הלימודים ועד תחילתם- יוחזר שכר הלימוד, באם שולם, בניכוי של 25%.
3. במקרה של ביטול לימודים בתקופה מיום תחילת הלימודים ועד 14 יום מתאריך פתיחת שנה”ל: יוחזרו 70% משכה”ל.
4. במקרה של ביטול לימודים בתקופה מיום תחילת הלימודים ועד 21 יום מתאריך פתיחת שנה”ל: יוחזרו 50% משכה”ל.
5. במקרה של ביטול לימודים בתקופה מיום תחילת הלימודים ועד 30 יום מתאריך פתיחת שנה”ל: יוחזרו 20% משכה”ל.
6. במקרה של ביטול לימודים לאחר 30 יום ממועד תחילתם – לא יוחזר שכר הלימוד, גם אם התלמיד לא השתתף בקורס בפועל. מועד ביטול הלימודים הוא המועד בו התקבלה על כך ההודעה בכתב.

דחיית המשך לימודים:
1. סטודנט שמסיבה כלשהי מעוניין “להקפיא” את לימודיו בבית הספר, יפנה בכתב.
2. סטודנט שהחליט על הקפאת לימודיו יפנה בכתב תוך מתן סיבה ראויה להקפאה.
3. הקפאת הלימודים תתאפשר למשך שנתיים והתלמיד מבין כי לא ידוע מראש על פתיחת קורס נוסף ואם כזה לא יפתח לא יקבל התלמיד החזר!
4. התלמיד רשאי להמשיך לימודי בקורס אחר או בסדנאות בהתאם למקום פנוי ולפתיחתן.
5. במידה ותאושר הבקשה בית הספר שומר לעצמו את הזכות לבחון את ידיעותיו של כל סטודנט המבקש לחדש את לימודיו.

 

מדיניות אספקת מוצר

 1. אספקת קורס דיגיטלי תתבצע באותו היום בו בוצעה הרכישה.
 2. אספקת מוצר פיזי תתבצע תוך 14 ימי עסקים וכרוכה בתשלום דמי משלוח של 25 ש”ח.
 3. להלן אפשרויות משלוח:
  א. משלוח דרך חברת בוקסיט למיקום הקרוב ביותר לכתובת הלקוח תוך 14 ימי עסקים.
  ב. דואר שליחים תוך 14 ימי עסקים בהזמנות גדולות.
  ג. איסוף עצמי ללא עלות משלוח בימי ראשון עד חמישי בשעות 09:00-13:00
 4. האתר לא ישא באחריות לעיכוב בשילוח בגלל אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח.

אחריות על המוצר

 1. השימוש באתר הוא באחריות הגולש בלבד.
 2. איננו מתחייבים כי התוכן ו/או השירותים באתר יהיו נקיים מתקלות, כשלים והפרעות.
 3. תום- תרפיה ומגע לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, נזק לרכוש כזה או אחר הקשור באתר ו/או הנובע מהאתר ו/או מהתוכן שיפורסם באתר, וכן כל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של האתר, לרבות, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל – בעיות זמינות באתר. גולש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור כנגד תום- תרפיה ומגע.
 4. האמור באתר הוא בגדר מידע כללי בלבד ואין באמור באתר בכדי להוות כל ייעוץ ו/או המלצה מכל סוג (כגון רפואי), לרבות בקשר לשימוש במוצר, צריכת מוצר, קבלת טיפול ו/או ביצוע כל פעולה. כמו כן, אין לראות במידע המפורסם באתר כעובדה רפואית. השימוש במוצרים ובמידע המפורסם באתר הוא באחריות הגולש בלבד.
 5. בעדר מידע רלוונטי – יש לפנות לבעל מקצוע לפני נקיטת כל פעולה.
 6. כל המוצרים המוצעים באתר עשויים חומרים טבעיים, תוך פירוט הרכיבים הקיימים בהם לפי דרישות הדין. על מזמין מוצרים לבדוק את התאמת המוצר ורכיביו לצרכיו של המזמין, ובדגש על רגישויות שונות, אלרגיות וכד’ אל המוצר ו/או מרכיביו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תום- תרפיה ומגע לא תהיה אחראית לכל תופעת לוואי ו/או כל נזק (ישיר או עקיף) בקשר לשימוש במוצר והשימוש במוצר הנו באחריות המזמין.
  על גולש או מזמין שאינו בטוח לגבי התאמת מוצר לצרכיו להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים.
 7. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.
 8. כל המידע המתפרסם באתר (בין היתר כל תוכן, פרסומת, שירותים, מוצרים, קישורים לאתרים אחרים, דעות ועמדות) הינו השקפת עולם וגישה אישית בלבד ואינו מהווה חוות דעת מקצועית. אנו ממליצים בכל נושא בריאותי וטיפולי להתייעץ עם רופא.
  כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום הוא על המשתמש בלבד.

מדיניות החזר מוצר

תנאים לביטול העסקה:
ברכישת המוצרים ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מהיום שבו הצרכן קיבל את המוצר. 

1. המוצר לא נפגם והרוכש לא עשה בו כל שימוש.
2. החזרת המוצר תהיה באריזה המקורית. גם אם האריזה נפתחה, היא עדיין מספקת הוכחה לכך שלא נעשה שימוש במוצר.
3. המוצר הוחזר לעסק.
4. עלויות השילוח להחזר המוצר יחולו על הצרכן כמו כן האחריות להסדר השילוח והגעת המוצר לבית העסק.

מוצרים הארוזים באריזתם המקורית וכל זמן שהאריזה לא נפתחה על-ידי הצרכן.
מוצרים שהוזמנו על-ידי הצרכן ועדיין לא סופקו לו, גם במקרה בו הסיבה לעיכוב היא שהמוצר אזל מהמלאי

פרטיות

אנו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. אנו מתחייבים לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר ולא להעבירם לצד שלישי, אלא לצרכי תפעול האתר וביצוע הרכישה.