flower

חמשת האלמנטים

מהו כל אלמנט כחלק מאיתנו:
אדמה– אלמנט האדמה מבטא את הבית החם, הקרקע לרגלינו, האדמה מבטאת משפחה וזוגיות, אדמה טובה נותנת לנו את היכולת לנוע בין חמשת האלמנטים בתנועה חלקה ללא היתקעות במקום מסוים, כשיש לנו בסיס טוב קל לנוע ממנו לכל מקום כיוון שיש לנו את הביטחון, האדמה הינה גם תחושת הביטחון בחיינו.האדמה נותנת לנו יכולת הקשבה טובה, איבריה הם הקיבה והטחול ותפקידם עיכול הרגש של האדמה הוא אהבה אימהית העונה היא כל סוף שאר העונות והצבע חום
מתכת– אלמנט המתכת מבטא את יכולת התפישה שלנו, המתכת בעלת צורה מוגדרת, והינה כלי קיבול בוא עוברים דברים, המתכת נותנת לנו מסגרת, זמנים, גבולות, המתכת גם נושאת באחריות של הפרדת הטהור והעכור, העונה הינה הסתיו, בתקופה זו עלינו להחליט מה לקחת איתנו לחורף וממה להיפתר, גם בהיבט הרגשי, לדעת to let go, לשחרר, איבריה הם הריאות ששואפות פניה והמעי הגס שמוציא החוצה את העכור. הרגש של המתכת הינו צער. הצבע לבן
מים– אלמנט המים מייצג את הזרע, הפוטנציאל עצמו, שמתגבש. המים מייצגים את האני הפנימי, התבודדות והתבוננות פנימה טיפוח הפנים בכדי שנוכל לפרוץ באביב. האיברים של המים הם הכליות ששם נמצא כל כוח החיים ושלפוחית השתן, בתהליך הנשימה הנכונה אנו שואפים אל הבטן-אל הכליות. הרגש של המים הוא פחד, העונה היא החורף והצבע שחור
העץ– אלמנט העץ הוא האחראי להוציא אל הפועל את הרעיון, לקחת את הפוטנציאל שנבנה ולממש אותו (לשתות את המים ולצמוח). אלמנט העץ הוא התהליך וללא תהליך טוב לא נוכל לממש, איבריו הם הכבד וכיס המרה הרגש של אלמנט זה הוא כעס, כשאין אנו מצליחים לנתב את עצמנו לעשייה נכונה הכעס והתסכול פורצים החוצה, העונה של האלמנט היא אביב והצבע ירוק.
האש– אלמנט האש הוא שיאו של המימוש, אלמנט האש קשור לבשלות, פריחה ושיא האקטיביות, איבריו הם הלב והמעי הדק, הלב צריך להיות ריק בכדי שיוכל להיות בו מקום לנשמה לשכון, הרגש שלה הוא שמחה , העונה של האלמנט היא קיץ והצבע אדום

בתהליך עשייה נוכל לבחיון את התפקיד של כל אלמנט
המים – החזון, המטרה, הרעיון שלנו, שלב בניית התוכניות, היצירתיות, מקוריות, דמיון והכושר ריכוז
העץ– ההוצאה אל הפועל, עץ מאוזן יפרוץ קדימה וישיג מטרות, היוזמה
והאסרטיביות, היכולת לתמרן הכוח לפעול
האש– שלב השגת המטרה וקצירת הפירות, השמחה והחיות בהגשמה והכריזמטיות, האופטימיות וההתלהבות
המתכת– מספקת מסגרת נכונה לעשייה, זמנים, תכנון נכון, צורת עבודה נכונה, שמירה על סדר וארגון
האדמה– היכולת לנוע בין כל שלב לשלב ולתמרן בהם, היכולת לגלות הקשבה נכונה, להיות איש שירות טוב, לתמוך ולהסתייע, היכולת להשתפר, ללמוד, להסיק מסקנות, בניית ציפיות, נאמנות.

תקיעות בכל אחד מהאלמנטים/ שלבים
המים– אי יכולת לגבש רעיון, לא יודע מה הכיוון שלי, פחד לממש ולנסות, לא להיות במגע עם הרגשות, זהירות יתר.
העץ– חוסר יכולת לבוא לידי ביטוי, חוסר יכולת להוציא את הרצון אל הפועל, אין יוזמה, איטיות, אי שליטה בכעס, חוסר אסרטיביות, לא מוכן לנסות.
האש– חוסר שמחה, חוסר ספונטניות, עקשנות, משתעמם בקלות, חוסר סיפוק, קופץ מתחום לתחום, לא נותן לדברים להבשיל, קושי עם אינטימיות- ברמת הסיפוק
המתכת– חוסר ארגון וסדר, אי עמידה בזמנים ותחושת חוסר זמן, כאוס,סטנדרטים נוקשים, חוסר יכולת לראות את כל התמונה.
האדמה– תקיעות וקושי לשנות כיוון, מקובעות מחשבתית, חוסר יכולת ללמוד ולהשכיל, נוקשות מחשבתית, נטייה להיות over-protective, ציפיות לא מציאותיות, קושי עם אינטימיות- ברמת היכולת לקיים קשר.